اکانت تست Open VPN

مشخصات اکانت:

Username: vpnmakers
Password: vpnmakers

توجه: این اکانت از هر ۱۰ دقیقه قطع شده و حداکثر تعداد مجاز اتصال به آن ۲ بار در طول شبانه روز می باشد.

نحوه نصب و تنظیم

توجه: در آموزش های فوق فایل تنظیمات برای تست متفاوت بوده و باید آن ها را از لینک های زیر دریافت کنید.

دریافت فایل تنظیمات تست UDP
دریافت فایل تنظیمات تست TCP